Så här hittar du modellnumret för din Windows 10-bärbara dator

För att hitta rätt modellnummer och produktnummer för din bärbara dator är det vanligaste sättet att leta efter en klistermärke längst ner på den bärbara datorn. Det står också på batterifacket. Det är tydligt skrivet där. Men om det inte finns några klistermärken finns det olika sätt att hitta modellnumret på.

Modellnummer klistermärke

Metod 1 - Använda kommandotolken

Steg 1 - Öppna kommandotolken som admin

Steg 2 - Ange nu följande kommando.

wmic csproduct get name

För att få serienumret på din bärbara dator. Observera att många bärbara datortillverkare låter dig söka via serienumret för att hitta rätt modellnummer.

wmic bios får serienummer

En annan alternativ kod för att få både modellnummer och serienummer på din bärbara dator.

wmic csproduct get name, identifyingnumber

Modellnummer Command Cmd Windows 10

Metod 2 - Använda systeminformationsverktyget

Steg 1 - Tryck på Windows-tangenten + x och klicka på kör.

Kör Windows 10

Steg 2 - Skriv nu följande kommando i körrutan.

msinfo32

Systeminformation

Steg 3 - När systeminformationsfönstret kommer upp, hitta ditt modellnummer skrivet bredvid systemmodellfältet.

Systeminformation Hp

Obs - Alternativt kan du också söka efter systeminformation i Windows 10 aktivitetsfältssökning för att öppna systeminformationsfönstret.