Hur man byter namn på filer eller ändrar tillägg på en gång i Windows

Hur man byter namn på filer eller ändrar tillägg samtidigt i Windows: - Byt namn på filer kan enkelt åstadkommas med hjälp av vår egen Windows Explorer. Du kan också ändra tilläggen för flera filer samtidigt med kommandotolken. I den här artikeln har vi förklarat båda dessa knep på ett mycket enkelt sätt med tydliga skärmdumpar. Hoppas du tycker att artikeln är användbar.

Byt namn på flera filer samtidigt med Windows Explorer

Du kan byta namn på filer i Windows med en mycket enkel metod. Här kan du ange ett nytt namn för filerna och filerna byts namn därefter. Begränsningen är att du inte kan ge separata namn när du byter namn på batch. Filerna byts namn på ett progressivt sätt.

STEG 1 - Låt oss säga att du har en mapp full med filer som du vill byta namn på samtidigt. I mitt fall har jag en mapp med namnet renameFiles som har alla filer som behöver bytas namn.

1filer

STEG 2 - Välj alla filer. Klicka sedan på knappen Byt namn som visas på skärmdumpen. Eller så kan du helt enkelt trycka på F2- tangenten. Ett annat alternativ är att högerklicka och välja alternativet Byt namn från snabbmenyn. Detta markerar namnet på den första filen i den valda filuppsättningen.

2Välj

STEG 3 - Ange det nya namnet som du vill att alla filer ska byta namn på. Tryck på Enter-tangenten.

3nyttnamn

STEG 4 - Nu kan du se att alla filer byts namn på en gång.

4ändrat

Ändra tillägg av flera filer med kommandotolken

Du kan ändra tilläggen för flera filer samtidigt genom att använda kommandotolken. Du kan till exempel ändra jpg-filerna till png-filer, textfiler till html-filer etc med ett enda kommando.

STEG 1 - Högerklicka på den mapp som innehåller filerna vars tillägg behöver ändras. Medan du högerklickar, se till att du håller ned Skift-tangenten på tangentbordet . Från snabbmenyn, hitta och klicka på alternativet som heter Öppna kommandofönster här .

5kommandot

STEG 2 - Detta öppnar kommandotolken . Den öppnas i mappen som har alla filer. Du kan skriva in kommandot ren * .extension1 * .extension2 för att ändra filtilläggen samtidigt.

  • ren är kommandot för att byta namn .
  • *. indikerar att innan . (punkt) kan valfritt antal tecken förekomma.
  • extension1 är det tillägg som du vill ändra.
  • extension2 är det nya tillägget som ska användas.

6kommando

STEG 3 - Om du tittar nu kan du se att alla filtillägg har ändrats. I mitt exempel har jag ändrat alla mina textfiler till html-filer.

7 namn

Om du har några förslag eller tvivel, vänligen lämna kommentarer i kommentarfältet nedan. Tack för att du läste artikeln.