Åtgärda programvaruskyddstjänstproblem i Windows 10

Om du nyligen har uppgraderat till Windows 10 kan du ha hittat några problem med att installera nya programvaror. Det beror på en tjänst som heter Software Protection Service, som körs i Windows-bakgrunden. Programvaruskyddstjänsten kontrollerar om programvaran är äkta när du försöker installera en. Det kontrollerar också om aktiveringsstatus för Windows-versionen som du har installerat på din dator. Om tjänsten finner att programvaran du försöker installera inte är legitim, förnekar den dig åtkomst till att installera programvaran. Detta kan hända även om programvaruskyddstjänsten inte körs.

För att se om din programvaruskyddstjänst körs eller inte, öppnar du dialogrutan Kör genom att trycka på Windows + R-tangenterna tillsammans. Skriv nu in services.msc och tryck på enter.

Hitta tjänster för programvaruskydd från listan.

Om du försöker starta tjänsten manuellt och får följande fel, kanske du vill kontrollera om din Windows-version är aktiverad eller inte.

mjukvaruskyddstjänster

Om dina fönster är aktiverade och du fortfarande har fått felet kan det bero på vissa behörighetsbrister. Följ stegen nedan för att lösa problemet.

programvaruskydd-tjänst-2-min

Metod 1

 • Tryck på Windows + E-tangenterna tillsammans för att komma till navigeringsfönstret. Navigera till mappen

  C–> Windows–> System32 och hitta filen sppsvc.exe.

mjukvaruskydd-tjänst-3-min

 •  Nu för att ta äganderätten till den här filen. Detta kan göras genom att skriva takeown / F "full sökvägen " i kommandotolken som öppnas i administratörsläge.

sppsvc-ägande

 • Efter att ha tagit äganderätten till filen sppsvc.exe, försök igen för att starta Software Protection-tjänsten genom att öppna Services, precis som nämnts i början. Om du fortfarande inte kan göra det, följ stegen nedan.

Metod 2

 • Tryck på Windows + R-tangenterna tillsammans för att öppna dialogrutan Kör. Skriv in regedit och tryck på OK.
 • När du är klar med det har du följande fönster på skärmen.
 • Navigera till följande plats för att ändra behörighetsinställningarna för sppsvc-filen.

  HKEY_LOCAL_MACHINE–> PROGRAMVARA–> Microsoft–> Windows NT–> CurrentVersion–> SoftwareProtectionPlatform.

  När du väl är där, högerklicka på SoftwareProtectionPlatform och klicka på Behörigheter.

programvaruskyddstjänster-1

 • Klicka på sppsvc . Tillåt full kontroll till sppsvc-filen genom att markera kryssrutorna. Klicka på Apply och sedan OK.

programvaruskyddstjänster-2

Stäng nu registerredigeraren och starta om maskinen. När maskinen kommer till liv igen kommer du att upptäcka att problemet inte längre finns.