Fix- Komponent 'MSCOMCTL.OCX' en fil saknas eller är ogiltigt Fel

'MSCOMCTL.OCX' är en ActiveX-kontrollmodul som krävs av vissa program / applikationer för att fungera korrekt på din dator. Om du ser ett felmeddelande från ett program under dess körtid är 'MSCOMCTL.OCX' inte tillgängligt på din dator vilket är nödvändigt för att programvaran ska fungera ordentligt. Följ dessa enkla lösningar och problemet kommer att åtgärdas ganska snabbt.

Fix-1 Ladda ner och kopiera och klistra in 'MSCOMCTL.OCX' -

Du kan ladda ner och kopiera och klistra in filen 'MSCOMCTL.OCX'.

1. Gå till den här webbplatsen och klicka på " Ladda ner " för att ladda ner MSCOMCTL.OCX-filen på din dator.

Ladda ner 1

2. Välj nu den senaste versionen av MSCOMCTL.OCX- filen och klicka sedan på den för att ladda ner den.

Ladda ner senast

3. Gå till nedladdningsplatsen på din dator.

4. Utdrag den ” MSCOMCTL ” zip-fil på en plats som du väljer.

Extrahera Mscomctl

5. Gå till den plats där du har extraherat zip-filen.

6. Nu, högerklicka på ” MSCOMCTL.OCX ” och klicka sedan på ” Kopiera ” för att kopiera den.

Kopiera det

7. Navigera till den här platsen på din enhet-

C: \ Windows \ System32

8. Tryck nu på ' Ctrl + V ' för att klistra in det där.

Klistra in i systemet32

Stäng fönstret File Explorer på din dator.

Försök att köra programvaran på din dator och kontrollera om det hjälper eller inte.

OBS -

Om problemet kvarstår måste du också klistra in filen i SysWOW64- mappen på din dator.

1. Navigera bara till den plats där filen "MSCOMCTL.OCX" finns.

2. Nu, högerklicka på ” MSCOMCTL.OCX ” och klicka sedan på ” Kopiera ” för att kopiera det igen.

Kopiera det

3. Navigera till den här platsen på din enhet-

C: \ Windows \ SysWOW64

4. Klistra in filen i SysWOW64- mappen.

Klistra in Syswow64

Nu startar om datorn.

Efter omstart försök att köra programmet på din dator.

Ditt problem kommer säkert att lösas.

Original text