Ta ägande av en fil / mapp genom kommandotolken i Windows 10

Windows-operativsystemet tillåter ibland inte att redigera alla systemfiler och har skyddat vissa filer. Men ibland blir det nödvändigt att redigera dessa filer och ta full äganderätt till vissa filer och mappar. Här i denna handledning kommer jag att berätta hur du tar full äganderätt till vissa filer och mappar i Windows 10.

1 - Sök cmd i Winodws 10-aktivitetsfältet sök och kör som administratör.

2 - När kommandotolken öppnas öppnar du följande kommando nedan.

takeown / f full_folder_path / r / dy

Ändra full_folder_path med sökvägen till den mapp du vill ta ägarstyrning.

3- Efter det kör du kommandot nedan.

icacls full_folder_path / grant användarnamn : F / t / q

Ändra användarnamn med ditt eget användarnamn.

Till exempel om du vill ta ägare till mappen Användare / allmänhet som finns inuti C-enheten för användarnamn alex.

Du måste köra dessa två kommandon.

takeown / f C: \ Users \ Public  / r / dy

Cmd-ägande

icacls C: \ Users \ Public / grant alex : F / t / q